ฐานข้อมูลความรู้ด้านเภสัชกรรม DrugBank ขยายความครอบคลุมสู่ประเทศไทย

เอ็ดมันตัน, อัลเบอร์ตา, May 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — DrugBank ฐานข้อมูลความรู้ด้านเภสัชกรรมที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดในโลก ได้ขยายความครอบคลุมเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มภูมิภาคใหม่อีก 7 ภูมิภาคเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ออสเตรีย โคลัมเบีย อินโดนีเซีย อิตาลี มาเลเซีย ไทย และตุรกี นอกเหนือจากความครอบคลุมที่มีอยู่ของ DrugBank แล้ว ลูกค้าสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลยาใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและข้อบ่งใช้ยาเฉพาะสำหรับแต่ละภูมิภาคใหม่

“ด้วยการขยายเพิ่มใหม่นี้ ฐานความรู้ด้านเภสัชกรรมของเราจะสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมมากขึ้น” Mike Wilson, CEO ของ DrugBank อธิบาย “ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าใหม่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราได้มากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าเดิมขยายตัวสู่ตลาดใหม่ๆ”

สำหรับลูกค้าซอฟต์แวร์ทางคลินิก เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ลูกค้าจะสามารถใช้ภูมิภาคท้องถิ่นของตนเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูลทางคลินิกที่มีโครงสร้างของ DrugBank ทั้งหมดได้

ผู้ที่ดำเนินงานในหลายภูมิภาคจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางคลินิกผ่านการผสานรวมของภูมิภาคต่างๆ ด้วย API เดียว ลูกค้าจำนวนมากขึ้นทั่วโลกสามารถค้นหาและจัดเก็บยาที่ทันสมัยได้เร็วขึ้นและมีความแม่นยำมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ความครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ขั้นสูงสามารถใช้ชุดข้อมูลที่ละเอียดของ DrugBank สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างข้อมูลเชิงลึกได้ DrugBank แก้ปัญหาที่สำคัญตั้งแต่ขั้นแรกสำหรับผู้ใช้เหล่านี้ เนื่องจากเป็นการกำหนดข้อมูลยาหลายภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานโดยการแมปข้อมูลไปยังตัวระบุทั่วไป และอัปเดตการแมปเหล่านี้เป็นระยะ

“เราเห็นลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ไม่เพียงต้องการเครื่องมือค้นหายา แต่ยังต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกและคาดการณ์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพอีกด้วย” Craig Knox, CTO ของ DrugBank กล่าว “ชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างของเราช่วยให้ลูกค้าข้ามขั้นตอนที่มักใช้เวลานาน ได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่มากขึ้น และรับข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Clinical API ของ DrugBank โปรดไปที่ www.drugbank.com/clinical

เกี่ยวกับ DrugBank

DrugBank เพิ่มพูนสติปัญญาของมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพผู้คนทั่วโลก เราส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้บริษัทด้านการดูแลสุขภาพสามารถปรับปรุงการส่งมอบการดูแลสุขภาพผ่านยาที่มีความแม่นยำหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทางคลินิก พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกโดยการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการค้นพบยา DrugBank Online ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้สาธารณะของเรา ผ่านการอ้างอิงในสื่อพิมพ์ทางวิชาการมากกว่า 13,000 ฉบับและนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายล้านคนทั่วโลกไว้วางใจเลือกใช้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DrugBank โปรดไปที่ www.drugbank.com

ติดต่อประชาสัมพันธ์:
Kelvin Chen
Marketing Director, DrugBank
kelvin@drugbank.com

Post Author: tmadmin