งานแถลงข่าววันจันทร์ในงานประชุมสัมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด: อันตรายของการสูบบุหรี่และงานวิจัยด้านรังสีร่วมรักษาในโรคมะเร็งปอด

เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 17, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — งานแถลงข่าวในวันนี้ที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ในงานประชุมสัมมนาระดับโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด (WCLC) ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นงานที่นักวิจัยโรคมะเร็งปอดที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตรวจด้วย CT หรือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ การเลิกสูบบุหรี่ และโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ประเทศเจ้าภาพการจัดงานประชุมสัมนา นั่นคือ ญี่ปุ่น ซึ่งยังมีผู้สูบบุหรี่ในอัตราที่สูง

ความก้าวหน้าสำคัญในการตรวจด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT): ในมุมมองของนักรังสีวิทยา

มีการนำการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิ

การแถลงข่าวในงานประชุมสัมนาระดับโลกด้านโรคมะเร็งปอดเมื่อวันอาทิตย์: การเปิดตัวรางวัลใหม่และแนวทางสากล

เมืองโยโกโฮมา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 17, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — การแถลงข่าวสั้นครั้งแรกที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยมะเร็งปอด (International Association for the Study of Lung Cancer: IASLC) ครั้งที่ 18 เนื่องในงานการประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอด (World Conference on Lung Cancer: WCLC) ที่เน้นพูดถึงเรื่องรางวัลและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กระตุ้นและสนับสนุนการรักษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกชนิดอื่นๆ ตลอดจนการให้รางวัลกับทีมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ดีเยี่ยม การเปิดเผยแนวทางใหม่สำหรับพยาบาลและการดูแลให้คำปรึกษานักวิจัยรุ่นใหม่