Klm เพิ่มการตอบข้อความอัตโนมัติในการสนทนากับลูกค้า

ก้าวใหม่ในการบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับปัญญาประดิษฐ์จาก DigitalGenius

เมืองอัมสเตลวีน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และซานฟรานซิสโก, Dec. 20, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — KLM Royal Dutch Airlines กำลังเดินไปสู่ก้าวใหม่ของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในบริการสื่อสังคมออนไลน์ KLM ได้ทำงานร่วมกับ ผู้นำด้าน AI อย่าง DigitalGenius ในการเพิ่มการตอบคำถามโดยอัตโนมัติ สำหรับคำถามที่มีการถามซ้ำบ่อยครั้งจากลูกค้า

โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ความล้ำหน้านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของ KLM มีเวลามากขึ้นในการตอบคำถามที่ต้อง
มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์คอยให้บริการ KLM

Fortum ใช้เทคโนโลยี DigitalRoute เพื่อสร้างความสามารถในการให้บริการที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนพลังงาน

Fortum ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคของยุโรป ร่วมมือกับ DigitalRoute ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลในภาคส่วนพลังงาน เริ่มต้นจากโซลูชันด้านดิจิตอลสำหรับการซื้อขายพลังงาน โดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โดยอาศัยแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลของ DigitalRoute ขณะนี้ทั้งสองบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนถัดไปคือการสร้างให้เกิดบริการที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลในภาคส่วนพลังงาน

กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน, Dec. 20, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — DigitalRoute ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบูรณาการข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล และเป็นผู้ให้บริการหลักด้านพลังงานของยุโรปได้ร่วมกับ Fortum เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept) Fortum