NTT Security ประกาศขยายบริการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเข้ามาในประเทศไทย

สิงคโปร์, Jan. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — NTT Security บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ NTT Group ได้ประกาศขยายการบริการเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษั

เพื่อขยายกิจการเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทใหม่นี้จะให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแบบจัดการรวมศูนย์ (Managed Security Services – MSS) และบริการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศระดับมืออาชีพ (Professional Security Services) แบบพิเศษเฉพาะ โดยอาศัยความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวกรองด้านภัยคุกคามภัยระดับโลก