การเข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัท CLX Communications และ DeviceRadio เพื่อให้การผลิตและเปิดตัวอุปกรณ์ด้าน IoT (อินเทอร์เน็ตทุกสิ่งอย่าง) ทำได้ง่ายขึ้น

ในวันนี้บริษัท CLX Communications AB (publ) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสาร (CPaaS) ทั่วโลก (XSTO:CLX) ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท DeviceRadio ผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ด้านการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้มีโซลูชันการเชื่อมต่อ IoT แบบปลั๊กแอนด์เพลย์ (plug-and-play) เต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนให้น้อยลงไปอีก ในการเปิดตัวอุปกรณ์ IoT ที่มีการเชื่อมต่อ โซลูชันที่ได้จากความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยให้บริษัท Bylife ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของสวีเดนสามารถควบรวมการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือทั่วโลกเข้ากับกำแพงสีเขียวมีชีวิตที่มีระบบเชื่อมต่อของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้สามารถเน้นการทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทให้มากขึ้น แทนที่จะต้องกังวลเรื่องการเชื่อมต่อ

Truck crash injures 18 students and 2 drivers

A pickup truck carrying students back homes collided head-on with another pickup truck which veered off the road lane, injuring 20 people, eight seriously.

The incident happened in Muang Sam Sip district of Ubon Ratchathani province at about 4.30pm on …