การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดในงานแถลงข่าววันพุธ: การนำสิ่งที่ค้นพบและสาระสำคัญจากการประชุมไปประยุกต์ใช้ในโลกความเป็นจริง

TORONTO, Sept. 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — การสรุปข่าวครั้งสุดท้ายจากสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC’s) ครั้งที่ 19 เกี่ยวกับการประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) ซึ่งนำโดย พญ. Natasha B. Leighl, วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ พญ. Gail Darling จาก FRCSC ประธานร่วมของการประชุม ซึ่งเป็นผู้ตรวจผลงานนวัตกรรมด้านการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งปอดที่นำเสนอตลอดการประชุม โดย พญ. Darling กล่าวว่า “เรามีอนาคตอันสดใส และดิฉันก็คิดว่าเราได้พบสิ่งนั้นในการประชุมครั้งนี้”

การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดในงานแถลงข่าววันพุธ: การนำสิ่งที่ค้นพบและสาระสำคัญจากการประชุมไปประยุกต์ใช้ในโลกความเป็นจริง

TORONTO, Sept. 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — การสรุปข่าวครั้งสุดท้ายจากสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC’s) ครั้งที่ 19 เกี่ยวกับการประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) ซึ่งนำโดย พญ. Natasha B. Leighl, วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ พญ. Gail Darling จาก FRCSC ประธานร่วมของการประชุม ซึ่งเป็นผู้ตรวจผลงานนวัตกรรมด้านการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งปอดที่นำเสนอตลอดการประชุม โดย พญ. Darling กล่าวว่า “เรามีอนาคตอันสดใส และดิฉันก็คิดว่าเราได้พบสิ่งนั้นในการประชุมครั้งนี้”