Lung Ambition Alliance ได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีให้มากขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกว่าสิ่งอื่นใดเพื่อที่ว่าวันหนึ่งจะสามารถกำจัดมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้

ลอนดอน, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health,Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca ร่วมกันเปิดตัว Lung Ambition Alliance ความร่วมมือรูปแบบใหม่ซึ่งมีปณิธานอย่างแรงกล้าในการกำจัดมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต …

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Lumina Networks เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของบริการ

ในเครือข่ายผู้ให้บริการระดับ Tier-1 ได้มีการเปิดตัวช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ตามความต้องการ

ซานโฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Lumina Networks ได้ทำการเปิดตัว Lumina Flow Manager เวอร์ชั่น 9.1 ของทางบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มโซลูชัน SD-Core เพื่อให้บริการการสื่อสารแก่ผู้ให้บริการ (CSPs) ด้วยวิศวกรรมการรับส่งข้อมูลเครือข่ายขั้นสูง และการแบ่งส่วนเชิงตรรกะเมื่อเลื่อนไปสู่เครือข่าย 5G จะเริ่มนำไปใช้ในเครือข่ายโทรคมนาคม Tier-1 โดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายกรีนฟิลด์ที่แยกออกจากกัน