Day: December 29, 2021

FDA อนุญาตให้การทำตลาด VLN® ของ 22nd Century Group ในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบปรับลดความเสี่ยง

VLN® เป็นบุหรี่ชนิดที่เผาไหม้รายแรกและรายเดียวของโลกที่ได้รับการรับรองจาก FDA MRTP FDA เพิ่มการอ้างสิทธิ์ตามหัวข้อข่าวว่า “ช่วยให้คุณสูบบุหรี่น้อยลง” ในการอ้างสิทธิ์ตามที่บริษัทร้องขอ…