Day: January 4, 2023

Matthews International ได้รับคำสั่งซื้อกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณปี 2566 สำหรับธุรกิจโซลูชันพลังงาน

ปริมาณการสั่งซื้อมีมากกว่าสองเท่าของรายได้ในปีงบประมาณ 2565 สำหรับธุรกิจโซลูชันการกักเก็บพลังงาน เป็นการตอกย้ำตำแหน่งของ Matthews International ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมโซลูชันกักเก็บพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า…