Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF) ขึ้นเป็นจุดเด่นในสิ่งพิมพ์ของ NetworkNewsWire เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสกัด CBD จากกัญชง

นิวยอร์ก, March 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง NetworkWire — NetworkNewsWire (“NNW”) บริษัทสำนักพิมพ์และสื่อข่าวการเงินในหลายแง่มุมวันนี้ประกาศการตีพิมพ์บทความที่มุ่งเน้นถึงบริษัท Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF)

เพื่ออ่านบทบรรณาธิการฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์อุตสาหกรรม CBD หลัง Farm Bill ผ่านไป กรุณาเข้าชมที่ http://nnw.fm/Q5q5a

กัญชงกำลังกลับมาอีกครั้งเนื่องจากความนิยมกัญชา (CBD) ที่กำลังสูงขึ้น CBD เป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในกัญชาหลายรูปแบบ นี่คือส่วนประกอบที่บริษัทต่างๆเช่น Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF) ซึ่งเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืช ได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Farm Bill ได้รับแรงผลักดันส่วนมากจากความต้องการ CBD ที่เพิ่มขึ้น  เป็นสารเคมีที่ถูกปิดบังและไม่ค่อยได้พูดถึงในทศวรรษที่ผ่านมา CBD ได้กลายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ…  ได้รับการระบุว่าเป็นสารเคมีที่มีศักยภาพที่ดีต่อสุขภาพ CBD ถูกเริ่มนำมาทำการตลาดในสิทธิของตนเอง และถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นสายผลิตภัณฑ์ Wildflower Wellness

กี่ยวกับ Wildflower Brands

Wildflower Brands เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองแวนคูเวอร์ กำลังสร้างแบรนด์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมเอาผลเสริมฤทธิ์จากพืชและสารสกัด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.WildflowerBrands.co

กี่ยวกับ NetworkNewsWire

NetworkNewsWire (NNW) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเนื้อหาและข่าวสารการเงิน ที่ให้บริการ (1) ให้เข้าถึงเครือข่ายบริการส่งข่าว NetworkWire เพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมายทั้งหมด อุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มประชากรในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (2) บทความและการเผยแพร่บทบรรณาธิการถึงมากกว่า 5,000 ช่องข่าว (3) ปรับปรุงบริการข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด (4) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ผ่าน Investor Brand Network (IBN) ถึงผู้ติดตามเกือบ 2 ล้านคน (5) โซลูชั่นการสื่อสารองค์กรที่หลากหลายและ (6) บริการรายงานข่าวทั้งหมดด้วย NNW Prime   ในฐานะองค์กรที่มีหลายแง่มุม ด้วยทีมงานที่มีนักข่าวและนักเขียนจำนวนมาก NNW เป็นแห่งเดียวที่ให้บริการที่ดีที่สุดแก่บริษัทเอกชนและมหาชนที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุน ผู้บริโภค นักข่าว และประชาชนทั่วไป   ด้วยการตัดผ่านข้อมูลที่มากเกินไปในตลาดทุกวันนี้ NNW ช่วยให้แบรนด์ของลูกค้าได้มองเห็นและรับรู้อย่างดี ด้วยวิธีที่ไม่มีใครเทียบเท่า NNW เป็นแหล่งรวมเนื้อหาข่าวสารและข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม https://www.NetworkNewsWire.com

กรุณาดูข้อกำหนดการใช้งานและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ในเว็บไซต์ NetworkNewsWire ซึ่งใช้บังคับกับเนื้อหาทั้งหมดที่จัดทำโดย NNW ไม่ว่าจะเผยแพร่แล้วหรือถูกเผยแพร่ซ้ำ ที่: http://NNW.fm/Disclaimer.

เพื่อรับ SMS แจ้งเตือนทันทีจาก NetworkNewsWire

พิมพ์ “STOCKS” และส่งถึง 77948

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม   ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต หรือผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อมั่นอย่างเกินควรต่อแถลงการณ์นี้ ซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์และพูดเฉพาะ ณ วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น  ในการประเมินแถลงการณ์ดังกล่าว นักลงทุนควรทบทวนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อย่างรอบคอบ และข้อเท็จจริงต่างๆ ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของบริษัท  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

การสื่อสารองค์กร:

NetworkWire (NW)
นิวยอร์ก นิวยอร์ก
www.NetworkNewsWire.com
212.418.1217 สำนักงาน
Editor@NetworkWire.com

Post Author: web Desk