Day: October 1, 2021

Delphix Data Control Tower บรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนด SOC 2 Type 1

รายงานตรวจสอบโปรโตคอลด้านความปลอดภัยของการปกปิดข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความสามารถของ SaaS ของ Delphix เร้ดวูด ซิตี้, แคลิฟอร์เนีย, Oct. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix…