Day: January 24, 2022

แพลตฟอร์มเครื่องจักรความแม่นยำสูงพิเศษที่ล้ำยุคช่วยให้ AR/VR/MR รุ่นใหม่, โมดูลกล้อง และการออกแบบออปติคัลสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประสบความสำเร็จ

การเปิดตัวแพลตฟอร์มเครื่องจักรความแม่นยำสูงพิเศษ 250UPL MP ของ Moore Nanotechnology Systems ซึ่งได้รับการคาดหวังเป็นอย่างสูงนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ…